Prozesu hau hiru zatitan bana dezakegu: Aurretiko fasea Arriskua egiaztatzeko 1. fasea eta fasea: prestazioa eskatzea. Aurretiazko Fasea Con carácter previo, el empresario o empresaria debe haber realizado las siguientes acciones (previstas en el Art. 26 de la Ley...